Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Finish Pro

Ana Özellikler

  • Pamuk makinalı hasada hazırlanır.
  • 10-15 gün daha erken toplanması sağlanır.
  • El ile hasat kolaylaşır.
  • Pamuğun yapraklarını dökerek taban kozaların çürümesi önlenir.
  • Kırağı ve olumsuz hava koşullarından zarar görme riski azalır. Bu nedenle hasadı erken bitirip, sonbaharda tarlayı hazırlama olanağı elde edilir.

Tescillenmiş Mahsuller

  • Pamuk

Etkili Madde

  • 720 g/l Ethephon + 45 gr/l Cyclanilide - 120 g/l

Ambalaj Çeşitleri

5 L

The browser compatibility override message