Tohum İlacı

Lamardor® New

Ana Özellikler

 • Geniş etki spektrumu
 • Yüksek etki ve güvenilir kontrol
 • Gelişmiş bitki fizyolojisi Lamardor tohum ve toprak kökenli hastalıkların kontrolü yanında bitki gelişimini ve sağlığını yakından ilgilendiren beş önemli avantajı da beraberinde getirmektedir:
 • Gelişmiş bitki dayanıklığı
 • Mükemmel ve sağlıklı bitki duruşu
 • Daha iyi kök gelişimi
 • Arttırılmış dona dayanıklılık
 • Gelişmiş kuraklık toleransı

Ruhsatlı Olduğu Bitkisel Ürünler

 • Arpa
 • Buğday

Hastalık

 • Açık rastık (Ustilago nuda)
 • Kapalı rastık (Ustilago hordei)
 • Yaprak çizgi hastalığı (Pyrenophora graminea)
 • Rastık (Ustilago tritici)
 • Sürme (Tilletia foetida, T. caries)
 • Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp.)

Aktif Madde ve Oranı

 • 150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole

Ambalaj Çeşitleri

5 L

The browser compatibility override message