Bağ Hastalıkları, Zararlıları, Yabancı Otlarla Mücadele

Farklı yöntemler kullanılarak yetiştirilen asma bitkisinin büyümesine engel olan bazı hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar bulunur. Bu zararlılarla, otlarla ve hastalıklarla mücadelede ise çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir.

Asma Bitkisi (Bağ) Özellikleri Nelerdir?

Vitaceae familyasına ait olan çok yıllık asma bitkisi, tırmanan bir çalı görünümüne sahiptir. Ağaçlara ve kayalara tutunabilen asmanın yaprakları kalp şeklinde ve büyüktür. Asmanın türüne göre yaprakların, çiçeklerin ve bitkinin rengi değişiklik gösterebilir.

 

Asma Bitkisinin (Bağ) Yetiştirme Koşulları Nasıl Olmalıdır?

Bağ yetiştiriciliği için uygun koşullar 3 ana başlıkta incelenebilir:

  • İklim
  • Toprak
  • Yer

Asmanın gelişebilmesi için bölgenin (tomurcuklanmadan hasada kadar olan sürede) yıllık sıcaklık ortalamasının 10 °C’den fazla olması gerekir. Sulama ve yağış da asma yetiştiriciliğinde önemlidir. Çok sığ olmayan topraklar bile, eğer bol yağış alıyorsa asma yetiştiriciliği için uygun olabilir.

Toprağın ise su tutma hacminin yüksek olması ve iyi havalanması gerekir. Tuzlu toprak dışında, farklı topraklarda da çeşitli türde asmalar yetiştirilebilir. Toprağın en az 60 cm derinliğinde, kireç ve organik madde bakımından zengin, pH değerinin 6,5-7,5 arasında olması idealdir.

 

Asma Bitkisini (Bağ) Yetiştirme Teknikleri Nelerdir?

Asma bitkisi için bazı dikim teknikleri bulunur:

  • Kare dikim
  • Üçgen dikim
  • Dikdörtgen dikim

Kısa budama yapılacak asma türlerine kare dikim, terbiye sistemi ile kurulan ve işlenmesi hayvanlar veya makineler ile yapılan bağlarda dikdörtgen dikim yapılması uygundur. Üçgen dikim uygulaması kıyasla daha zordur, genellikle küçük işletmelerde uygulanır.

 

Asma Bitkisinin (Bağ) Gübreleme, Sulama ve Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Bağda kalite ve hasat miktarının artırılması için gübreleme büyük önem taşır. Gübrenin, genel olarak topraktaki eksik besin maddelerine göre seçilmesi gerekir. Azot, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri içeren gübreler seçilebilir.

Sulama ise asmanın ihtiyaç duyduğu nemi toprağa kazandırmak amacıyla yapılır. Özellikle yağışın yetersiz olduğu bölgelerde yapılan sulama uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Bitkinin büyüyüp gelişebilmesi için yeni dikilen asmanın yılda 2-3 kez sulanması tavsiye edilir. Bağ bitkisinin yetiştirilmesinde olgunlaşma döneminde yapılacak sulama önemlidir; ileri dönemde aşırı sulamadan kaçınılmalı, sulama şaraplık ve sofralık bağlarda hasattan en az 1 ay önce kesilmelidir.

Asmanın bakımı için kültürel ve ilaçlı mücadele yöntemleri ile bağ filokserası gibi hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların yok edilmesi gerekir. Farklı hastalık ve zararlılara karşı belirli aralıklarla bağ ilacı kullanmak ve budama yapmak en etkili bakım yöntemleri arasında bulunur.

 

Bağ Hastalıkları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Verimi büyük ölçüde negatif etkileyen bağ hastalıkları şunlardır:

 

Bağ küllemesi (Erysiphe/uncinula necator)

Bitki üzerinde pudra benzeri bir görünüme neden olan, daha çok sıcak ve nemli iklimlerde karşılaşılan bağ küllemesi, asmanın tüm yeşil bölümlerinde küllü bir dokuya sebep olur. Bu hastalık, yaprakların büyüdükçe kıvrılmasına ve parlaklığını kaybetmesine neden olur.

Bağ küllemesi ile mücadelede kısa budama ve Lusen SC 500* ya da Muref CS 300* kullanımı önerilir. Sofralık veya şaraplık üzümler için son ilaçlamanın hasattan en az 14 gün önce yapılmış olması gerekir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)

Yine sıcak ve nemli iklimlerde görülen, bitkinin tüm yeşil bölgelerinde belirtilere neden olan bağ mildiyösü; yapraklarda sarımtırak lekeler ve lekelerin altında kadife dokuda beyaz bir doku oluşumuyla tanınır. Ölü kısımların sağlıklı kısımlardan ayrılması bağ mildiyösü ile mücadelede kültürel yöntemlerden biridir.

Ayrıca, hasattan 7 gün öncesine kadar kullanılabilen Champ Formula 2 Flowable*, 21 gün öncesine kadar kullanılabilen Moltovin 225 SC* ve 28 gün öncesine kadar kullanılabilen Profiler WG 71,1* ilaçları bu hastalıkla mücadelede önemli bir çözüm niteliğindedir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Bağda Ölükol (Phomopsis viticola)

Bağda ölükol hastalığı siyah lekeler şeklinde kendini gösterir. Budamanın vaktinde yapılması ve atık yaprakların temizlenmesi bu hastalıkla mücadelede önemlidir. İlaçlı mücadelede ise Champ Formula 2 Flowable* hasattan 7 gün öncesine kadar kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

Özellikle üzüm tanelerine zarar veren kurşuni küf, kızıla yakın tonda ve giderek koyulaşan lekeler oluşturur. İleri seviyede tanelerin buruşmasına neden olabilir. Lekelenen taneler bitkinin sağlıklı kısımlarına hastalığı yayabilir.

Bu hastalıkla mücadelede yaprakların havalandırılması amacıyla dalların seyrekleştirilmesi ve belli aralıklarla ilaçlama yapılması gerekir. Son ilaçlama ve hasat arasında Mythos* için 21 gün, Teldor SC 500* için 7 gün olması önemlidir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Bağ Zararlıları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Asmanın büyümesini engelleyen bağ zararlıları şunlardır:

 

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

Asmanın ana zararlılarından biri olan salkım güvesi, kış mevsimini yaprakların altında geçirirken ilkbaharda sıcaklık ile birlikte ortaya çıkar. Salkım güvesi larvaları asmanın çiçek, tomurcuk, meyve ve koruk bölümleriyle beslendiği için bitkiye zarar verir.

Bağ salkım güvesi mücadelesi kültürel yollarla ya da ilaçlar ile yapılır. Ege Bölgesi dışında kullanılabilen Decis 2.5 EC* ilacı, son hasattan 3 gün öncesine kadar kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Dürmece – Bağ Pirali (Sparganothis pilleriana)

Dürmece, asma yapraklarını kıvırarak ve salkımları bir araya toplayarak bitkiye zarar verir. Yılda bir kez çoğalan bu zararlılar, yaprakları zarf şeklinde katladığı için dürmece adını alır.

Larvaların yuvalayarak kışı geçirdiği atık yaprakların temizlenmesi, dürmece ile mücadelede atılması gereken önemli bir adımdır. Ayrıca, Decis 2.5 EC* ilacından da yararlanılabilir. Bu ilacın Ege Bölgesi’nde kullanılması önerilmez.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Unlubit (Planococcus citri)

Yüksek oranda nem görülen aylarda artış gösteren unlubit, asmanın her bölümüne zarar verebilir. Meyve özünü emerek beslendiği için oluşturduğu salgı balı sebebiyle yaprak, sap ve meyvelerin yapışkan bir dokuda olmasına sebep olur. İlaçlı mücadelede yararlanılan Movento SC 100* ve Sivanto SL 200* ilaçlarının son kullanımının hasattan 14 gün önce olması gerekir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Bağlara Zarar Veren Yabancı Otlar Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Yabancı otlar, asmanın büyümek için ihtiyaç duyduğu su, besin ve ışıkla beslenir. Otların verdiği hasarlardan biri de hastalıklara ve bağ zararlılarına karşı ortam hazırlamasıdır.

Yabancı otlarla mücadelede, ekim alanında ve dışarıda kullanılan tarım aletlerinin temiz tutulması, ürün rotasyonu ve hayvan gübrelerinin yeterince yakılması önerilir. Alion SC 500* kullanmak da etkili bir mücadele yöntemidir. Yabancı otlar çıkmadan önce meyve bahçelerinde tek uygulama yapılması yeterlidir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)

Kontrol edilmediği takdirde hızla çoğalabilen domuz pıtrağının yaprakları etli ve uzundur. Olgun bitkiler ise daha sert bir yapıdadır. 1 metreye kadar uzayabildiği için zarar verme potansiyeli fazladır. Domuz pıtrağı sorununu çözmek için Alion SC 500* ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.)

Genellikle ilkbaharın sonunda filizlenen kırmızı köklü tilki kuyruğu 130 cm yüksekliğe kadar ulaşabilir. Gövde ve yaprak altları kırmızı-mor renkte olan bu zararlı ot, tohumla geniş alanlara yayılabilir. Kırmızı köklü tilki kuyruğu otlarından kurtulmak için Alion SC 500* ilacından yararlanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Köpek (it) üzümü (Solanum nigrum)

Patlıcangiller (Solanaceae) familyasında yer alan köpek üzümü, geniş yapraklı ve tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi çoğunlukla mora yakın bir renkte olan it üzümünün boyu 70 cm’ye kadar çıkabilir. Köpek üzümü otu sorununa çözüm olarak Alion SC 500* ilacının kullanımı tavsiye edilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Semizotu (Portulaca oleracea L.)

Semizotu, yatık şekilde büyüyen ve etli yapraklara sahip olan yabancı otlardan biridir. Bitkinin tohumları rüzgâr gibi doğa olayları ya da tarım aletleri vasıtasıyla yayılabilir. Sapları kesildiğinde ise yeniden büyümeye devam edebilir. Bu nedenle semizotunu kontrol altında tutmak gerekir ve bunun için Alion SC 500* ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Sirken (Chenopodium album L.)

Boyu 10 cm’den 1,5 metreye kadar çıkabilen sirken otu, tohumla çoğalan tek yıllık bir bitkidir. Genellikle nisan-mayıs aylarında çimlenen bitki, temmuz-ekim aylarında çiçeklenir. Asmanın köklerinin gelişmesini engellediği için bu otla mücadele etmek gerekir. Sirken otu sorununun çözümünde Alion SC 500* ilacını kullanmak etkili bir yöntemdir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Şahtere = Hakiki şahrete (Fumaria officinalis L.)

Papaveraceae familyasında bulunan şahtere otu, tek yıllık bir bitki olup kırmızımsı renktedir. 10-50 cm boyutlarında olabilen bu bitki, özellikle yaz aylarının kurak geçtiği bölgelerde ortaya çıkabilir. Bu sorunun çözümünde Alion SC 500*’den faydalanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides L.)

Islak ve killi topraklarda yetişen tilkikuyruğu, Poaceae familyasına ait dar yapraklı bir bitki olup 140-150 cm’ye kadar büyüyebilir. Tek yıllık bir ot olan tilkikuyruğu, bir saptan oluşur. Tilki kuyruğu otu sorununa etkili bir çözüm olarak Alion SC 500* ilacı önerilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)

Brassicaceae familyasından bir bitki olan yabani hardalın tohumları tohumları kuvvetlidir, 13 yıla kadar toprakta kalabilir. Tek yıllık olan ve 80 cm’ye kadar büyüyebilen bitkinin sapı bol miktarda dala sahiptir. Yabani hardal otundan kurtulmak için Alion SC 500* ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Asma Bitkisi (Bağ) Hasat ve Toplama Süreci Nasıl Olur?

Yetiştiricilerin bağ ekimi ve bakımı yöntemlerini öğrendikten sonra hasat ve toplama uygulamalarına da hakim olması gerekir. Meyvenin ve çekirdeğin rengi, lezzet ve meyvenin çekirdekten ayrılması gibi kriterlere dikkat edilerek toplama işlemi gerçekleştirilir. Asma bitkisinin hasat dönemi kuzey yarımkürede genellikle ağustos ve kasım ayları arasına denk gelir.

Toplama sırasında önce güneye dönük salkımların sapından tutularak kesilmesi gerekir. Bu işlemi elle değil, makas gibi bir alet yardımıyla yapmak ve salkımların zedelenmemesine dikkat etmek önemlidir.

 

The browser compatibility override message