Çiftçilik: Çok Yönlü Bir Meslek!

Çiftçiler, geleceğin gıda güvenliğini garanti altına alır. Çiftçiler, çok önemli olan gıda sağlama görevinin yanı sıra çevreye, ekonomiye ve topluma yarar sağlayan çok sayıda görevi yerine getirmektedir.

Çiftçiler yenilikçi, girişimci, işveren ve çevre koruyucusu olarak pek çok farklı görevi üstlenir. Çiftçilerin günlük işleri inek sağmaktan ya da ekmek yapımı için tahıl yetiştirmekten ibaret değildir. Çiftçilik mesleği çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu meslek, hem çevre üzerinde hem de çiftçilerin kendi çalışmaları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan pek çok disiplinle etkileşim halindedir.

Yenilikçi: Çiftçiler, yüksek teknolojiden faydalanır
 

Buğday tarlasındaki bir çiftçi, akıllı telefonundaki bir uygulama haritası yardımıyla bitkilerini inceleyebilir. Bu uygulama, toprak ve topoğrafya verileri gibi tarlaya özgü çevresel koşulları gösteren, uydu yardımıyla oluşturulmuş görüntüler sunar. Bu bilgi tarlanın her bir bölümü için en uygun bitki koruma dozu önerisine dönüştürülür. Bu sayede çiftçiler, artık tarlada çok daha kesin tarımsal kararlar alabilir. Geleceğe yönelik bir uygulama olduğu düşünülse de bu, dünyanın pek çok yerinde gerçeğe dönüşmektedir. Bayer bu gelişime öncülük ederek modern yaklaşımlar sunar. Bayer Dijital Çiftçilik Başkanı Tobias Menne, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur: “Dijital Çiftçilik, çiftçilerimize olağanüstü güçler sunuyor. Çiftçilerin tarımla ilgili kararlarını eşsiz bir doğruluk, verimlilik ve kolaylıkla uygulamasına yardımcı olacağız. Çiftçiler karar almaya daha çok zaman ayırabildiği için Dijital Çiftçilik, çiftçilerimizin işini kolaylaştırıyor.”

Çiftçilik uygulamalarımızı gün geçtikçe daha fazla etkileyecek olan modern teknolojiyi öğrenmeliyiz.

Corbin Schuster, çiftçi, Güney Avustralya

1,3 milyar kişi, yani dünyanın çalışan nüfusunun yüzde 40’ı, tarım sektöründe çalışmaktadır.

Geriye dönüp baktığımızda, yeniliklerin çiftçiliği daha verimli hale getirdiğiniz görmekteyiz. Bu verimlilik özellikle gelişmiş ülkelerde belirgin hale gelmiştir. 115 yıl önce tek bir çiftçi, o dönemdeki teknolojik kısıtlamalar nedeniyle yalnızca dört kişinin besin ihtiyacını karşılayabiliyordu. 1950 yılına gelindiğinde, modern tarım makinelerinin kullanılmaya başlanmasıyla her bir çiftçi, yaklaşık on kişinin besin ihtiyacını karşılayabilir hale geldi. Günümüzde yetiştirme, bitki koruma ve toprak işleme sistemlerinde sürekli gelişen teknolojik yenilikler sayesinde gelişmiş ülkelerde tek bir çiftçi, 129 kişi için yeterli gıda üretebilmektedir. Çiftçilerin modern teknolojilere açık olması da daha fazla önem kazanmaktadır. Dünya nüfusu her yıl 80 milyon artmaktadır. 2050 yılına kadar çiftçiler tarıma elverişli arazi, sınırlı doğal kaynaklar ve daha değişken iklim sorunlarıyla mücadele ederken 9-10 milyar kişinin besin ihtiyacını karşılamak zorunda kalacaklar.

Bağlantılar

Gelişmiş ülkelerde gıda tedarikçisi olarak çiftçiler

Kaynak: Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL), İstatistik Yıllığı 2013 Kaynak: Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL), İstatistik Yıllığı 2013

Global sorumluluk yanı sıra pek çok çiftçi, bir yandan da gelecek nesillerin iyi bir başlangıç yapmasını sağlamak için son teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktadır. Kısa bir süre önce baba olan Güney Avustralyalı Çiftçi Corbin Schuster şunları söylemiştir: “Kendimizi ve gelecek nesilleri modern teknolojiyi öğrenme konusunda teşvik etmeliyiz çünkü teknolojinin çiftçilik uygulamaları üzerindeki etkisi gün geçtikçe artıyor. Ailem yedi nesildir burada yaşıyor, ben de yedi nesil daha çiftçilik yapabilmemizi istiyorum. Bunu başarmanın anahtarı, modern teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak.”

Pek çok çiftçi ekim, bitki koruma ürünlerinin uygulanması ya da hasat dahil olmak üzere her aşamada GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) teknolojisini kullanmaktadır. Arazi ve bitki koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan GPS sistemleri, çiftçilerin arazilerini hassas bir şekilde işlemesine imkan tanır.

Bu modern çiftçi traktörü, dışarıdan bakıldığında normal görünebilir. Ancak içinde mobil bir çiftlik ofisi yer alan modern traktör aslında reflektörler, hedefli aydınlatma cihazları ve yerleşik monitörler dahil olmak üzere pek çok hassas araçla donatılmıştır.

Girişimci: Çiftçiler, ekonomiyi güçlendirir
 

Dünya gıda güvenliğini sağlamaya yönelik büyük çabalar ve uzun vadeli stratejilere rağmen insanlar genellikle çiftçiliğin ne kadar geniş kapsamlı bir meslek olduğunu tam olarak görmemektedir. Bayer ForwardFarming Girişimi Global Müdürü Klaus Kirsch, konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir: “Dünya toplumlarının büyük bir çoğunluğu, tarımsal üretim ve çiftçilik mesleğine ilişkin çeşitliliği yeterince önemsememektedir.”

Ekonomik bir faktör olarak tarım

Kaynaklar: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), worldbank.org Kaynaklar: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), worldbank.org

2013 yılında tarım, global düzeyde gayri safi hasılaya yüzde üç oranında katkı sağlamıştır. Ancak önemli bölgesel farklılıklar bulunmaktadır: Çiftçilik, Güney Asya’da Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 19’unu oluştururken bu oran, Kuzey Amerika’da yalnızca yüzde bir şeklindedir.

Aslında pek çok çiftçi, nüfus için besin kaynağı üretmenin yanı sıra girişimciler olarak dünya ekonomisi için çok önemli bir rol oynamaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre dünyada tarım ürünleri ihracatı, 2013 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde altı artış göstererek 1 milyar 745 milyon dolara ulaşmıştır. Bu büyüme oranı, tüm ürünler için dünya ortalamasından üç kat daha yüksektir. Ayrıca tarım sektörü 2013 yılında dünya mal ticaretinin yaklaşık onda birini oluşturmuştur. Ancak ticari işlemleri pazarlara ve döviz gibi dış faktörlere bağlı olduğundan, çiftçiler çok sayıda zorlukla karşılaşmaktadır. Çiftçilerin çalışmalarına ilişkin riskler ve fırsatları hesaplamak için bir ekonomi anlayışına sahip olması gerekir. Bu nedenle dünya genelinde çok sayıda çiftçi, mesleklerini etkileyen önemli ekonomik gelişmeleri takip etmek için çiftçilik birliklerine katılmıştır. 

Örneğin, Avustralya’da çiftçiler Ulusal Çiftçiler Birliği’ne (NFF) üye olabilmektedir. Avustralyalı çiftçilerin, çalışmalarının altından kalkabilmesinin sağlanması bu organizasyonun temel öncelikleri arasında yer alır. Ulusal Çiftçiler Birliği Başkanı Simon Talbot bu hedefe ilişkin olarak şunları dile getirmiştir: “Bu çok önemli bir nokta çünkü çiftçilik mesleği yalnızca ellerinizi kullanmakla değil aynı zamanda aklınızı kullanmakla ilgili. Çiftçilik, tarlayı sorumlu bir şekilde yönetecek son derece yetkin bireyler gerektirir.”

Çiftçilerin yanında çok sayıda yetkin personel çalışır. Dünya genelinde 1,3 milyar kişi tarım arazilerinde çalışmakta ve toprak hazırlama, ekim, bitki koruma ürünleri uygulama, hasat ve makine bakımı gibi çeşitli faaliyetlerde görev almaktadır.

Ayrıca tarım sektörü dünyanın en büyük istihdam alanını oluşturmaktadır. Dünya genelinde 1,3 milyar kişi tarım sektöründe çalışmaktadır. Bu rakam, çalışan dünya nüfusunun yüzde 40’ına eşittir. Afrika’da çalışan nüfusun yarısından fazlası, tarım sektöründe istihdam edilmiştir.

Sürdürülebilirlik Uzmanları: Çiftçiler çevreyi korur
 
Çiftçilik faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapan pek çok çiftçi, çevre koruma görevini de üstlenmiştir. Bayer, bu yaklaşımı ForwardFarming aracılığıyla desteklemektedir. ForwardFarming, saha çalışmasını çiftçiler ile işbirliği içinde test eden ve sürdürülebilir tarıma yönelik olarak hazırlanmış global bir bilgi platformudur. Kirsch, konuyla ilgili olarak şu yorumu yapmıştır: “Bayer ForwardFarming, çiftçilerin ekonomik başarısı ile uyumlu bir sürdürülebilir tarıma katkı sağlamaya yardımcı olur.” Bu bağlamda, Bayer ForwardFarming üç ana öğe üzerine kurulmuştur: Yüksek değerli tohumlar ve kimyasal ve biyolojik bitki koruma ürünlerinden oluşan entegre bitki çözümleri, ihtiyaca özel hizmetler ve koruma önlemleri ve ortaklıklar.

Belçika’da bulunan Hof ten Bosch, ForwardFarming’e katılan ilk çiftliklerden biridir. Çiftliği birlikte işleten Jan ve Josse Peeters kardeşler, çevrenin korunması ile uyum içinde bir ekonomik başarıya son derece bağlıdırlar. 

Jan Peeters, konuyla ilgili şunları getirmiştir: “Bayer ForwardFarm olarak çiftçiliğin, biyoçeşitliliği de içeren çevre sorumluluğu ile nasıl kolayca bir araya getirilebileceğini gösteriyoruz.” Aslında Peeters kardeşler, bu sürdürülebilir kavramdan faydalanmaya başlamıştır. Dört yıl önce patates tarlalarında erozyonu azaltmaya yönelik yöntemler geliştirmek için Bayer aracılığıyla Walloon Tarımsal Araştırmalar Merkezi ile işbirliği yapmışlardır. Peeters sözlerine şöyle devam etmiştir: “Bu sayede, hektar başına genelde 40 ila 45 ton kızartmalık patates elde ederken 2011 yılında yüzde yedilik bir rekolte artışına imza attık.”

“Çiftçilik, biyoçeşitlilik içeren çevre sorumluluğu ile kolayca bir araya gelebilir.” – Jan Peeters, Belçikalı çiftçi

Arı sağlığının korunması ve biyoçeşitliliğin artırılması da Hof ten Bosch’un diğer öncelikleri arasında bulunmaktadır. Hof ten Bosch bunu başarmak için yeni yuvalama yerleri sağlayan arı otelleri inşa etmiş ve 2015 yılında, diğer polen taşıyıcılar ve yararlı böcekleri çekmek için yuvalama yerleri ve barınaklar içeren diğer büyük bir böcek oteli kurmuştur.

Meyveler, sert kabuklu meyveler ve sebzelerin tozlaşmasında arıların rolü büyüktür. Ancak arılar genellikle kendileri için yiyecek bulmakta zorlanır. Bunu değiştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Kendi bahçenizde, çiftliğinizde, okulunuzda veya çevrenizde çiçek yetiştirerek bir arıyı kolaylıkla besleyebilirsiniz.

İşte uzun süreli misafirleriniz! Belçika’da, Jan ve Jose Peeters kardeşlerin Hof ten Bosch çiftliğinde bir böcek oteli.

Kısa vadede Fransa, Almanya ve Hollanda’da daha çok sayıda çiftlik Bayer ForwardFarming’e katılmıştır. Bu çiftliklerde yetiştirilen bitkiler arasında şaraplık üzüm, soğan, şeker pancarı, patates ve beyaz buğday bulunmaktadır.

ForwardFarming Programı, aynı zamanda çiftçilere kendilerini ve çevreyi korumak için bitki koruma ürünlerini doğru şekilde nasıl uygulayacaklarını göstermektedir. Özellikle arı dostu olan yeni ve güvenli uygulama örneklerinden biri de daha hassas bakım sağlayan Dropleg uygulamasıdır. Bayer Uygulama Teknolojisi Başkanı Reinhard Friessleben: “Püskürtücüleri ilacın yayılmasını azaltarak ve çiçekler üzerine bitki koruma ürünleri gelmesini önleyerek arıları korur.”

Fazla zamanınızı almayacak bu basit yuvalar, bahçenizdeki yararlı böcekleri destekleyen harika dekorasyonlar olacaktır. Böcek otelini bir ağacın veya çalının sağlam bir dalına, güneş alan bir alana yerleştirin. Bu sayede, en şiddetli rüzgarlarda bile böcek otelini dengede kalacaktır.

Bazı ülkelerde çiftçiler, tarlalarının belli bir kısmını işlemeden bırakarak çevreyi korur. Bunun örneklerinden biri Brezilya’da tarlasının yüzde 20’sini çevre koruma alanı olarak bırakması gereken çiftçi Vinícius Formighieri. Brezilyalı çiftçi, konuyla ilgili olarak şu yorumda bulunmuştur: “Bu alanı bozamayız. Bu alanı yeniden ağaçlandırmaya ve sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz”. Brezilya hükümeti tarlaların belli bir miktarının el değmeden bırakılmasına yönelik yasalar getirmiştir. Sıkı orman koruma yasaları nedeniyle potansiyel olarak işlenebilir 85 milyon hektarlık arazinin yalnızca yaklaşık 15 milyon hektarı dönüştürülerek işlenebilir.

Teknoloji, sürdürülebilirlik ve sosyoekonomik faktörler, tarımın önemli bileşenlerini oluşturur. Bu alanda faaliyet gösteren kişiler, yani çiftçiler, tek bir işlevi olan basit bir iş yapmazlar. Aksine, onların meslekleri, çok farklı şekillerde dünyamızı etkiler. Çiftçilik mesleği tüm bu yönleriyle çiftçiliğin geleceğine yön verilmesine ve bu yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan dünya gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

The browser compatibility override message