Hıyar Zararlı ve Hastalıklarıyla Mücadele

Anavatanı Hindistan olan hıyar, tarımı yapılarak beslenme kültürüne dahil edilen en eski sebzelerden biridir. Hıyarın pazar taleplerini karşılayacak kalitede olmasının yolu; yetiştiriciliğinde bakımlarının uygun yapılması ve oldukça duyarlı olduğu hıyar hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmekten geçer.

Hıyar Bitkisinin Özellikleri Nelerdir?

Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasının bir üyesi olan hıyar, sarılıcı özellikte ve tek yıllık bir bitkidir. Bitki, fazla derine uzanmayan kazık köklere ek olarak yanlardan saçaklanan köklere sahiptir. Tutunucu karakterdeki otsu gövde üzerinde bulunan boğumlar, yaprak ve sülüklerin yer aldığı kısımdır. Yaprak koltuklarında ise çiçekler bulunur. Meyvesi açık ya da koyu yeşil renginde olup, çekirdekli ve çekirdeksiz türlere sahiptir. Talep gördüğü çeşidine bağlı olarak farklı kıtalarda meyvenin boyutu değişkenlik gösterir. Hıyarın büyük meyveli çeşitleri genellikle sofralık tüketim için üretilirken, turşuluk kullanım içinse küçük meyveli çeşitler tercih edilir.

 

Hıyar Bitkisinin Yetiştirme Koşulları Nasıl Olmalıdır?

Ilık iklim bitkisi olan hıyar, bulunduğu familya içerisinde düşük ve yüksek sıcaklıklardan en çok etkilenen sebzedir. Sıcaklığın optimal düzeyin altına inmesi bitkide üşümeye yol açar; bitki hafif donlar karşısında yüksek zarar görür. 30°C’yi aşan sıcaklıklar ise bitkide su kaybına yol açarak gelişimini sekteye uğratır ve bitkiyi fungal hastalıklara açık hale getirir. Hıyarın ışıklanma ihtiyacı ise azdır.

Hıyar yetiştiriciliği için uygun sıcaklık koşulları şu şekildedir:

 • Serada: Optimal yetiştirme sıcaklığı 25-28°C’dir. Serada hıyar yetiştiriciliğinde sıcaklığın 15°C altına düşmemesine özen gösterilmesi ve tohumların çimlenebilmesi için nispi nemin %70-80 civarında korunması gerekir. Yapraklar hızla su kaybedebildiğinden, bitkide kırılmalar olmaması için nem kontrolü önemlidir.

 

 • Tarlada: Tohumların çimlenebilmesi için 11-18°C sıcaklığa ihtiyaç vardır. Sıcaklık artışı bitkide uzamayı olumlu etkiler. Yetiştirme koşullarının gündüz 20-24°C; gece ise 18-20°C olması idealdir. Uygun nem koşulları sağlanmalıdır.

Hıyar yetiştiriciliğinde;

 • Su tutabilen,
 • Havalanan,
 • Fazla kireç içeriği olmayan,
 • Tuz konsantrasyonu düşük,
 • Besin maddelerince zengin ve sıcak topraklar idealdir.

Bitkide magnezyum eksikliği oluşmaması için toprağın pH değeri 5.5-5.8 aralığında olmalıdır. Kuvvetli kök gelişimi için toprak drenajının iyi olması gerekir.

 

Hıyar Bitkisini Yetiştirme Teknikleri Nelerdir?

Hıyar, açıkta (tarla) veya örtü altında turfanda (sera) yetiştirilebilir. Genellikle yazları tarlada, kışları ise serada üretim yapılır. Bitki kökleri yüzeye yakın olduğundan, yetiştirme öncesi toprak hazırlığı yapılması önemlidir. Toprak verimliliğini korumak adına 4 yılda bir baklagil, soğan, pırasa ve pancar gibi bitkilerle münavebeye girilecek şekilde, ekim nöbeti uygulanarak yetiştirilmelidir.

Hıyar yetiştirme teknikleri şunlardır:

 • Serada: Tohum ekimi doğrudan ya da harç veya torf doldurulmuş torbalara yapılır. Çimlenme sonrası seyreltme işlemi gerekir. Doğrudan ekim, toprak hazırlığını takiben, açılan çukurların içlerine bir avuç harç ya da torf konarak gerçekleştirilir.
 • Tarlada: Doğrudan tohum ekimi ya da fide ile yetiştirilir. Tohum ekimi; baharda don tehlikesi kalktığında, toprak sıcaklığı 18°C iken viyollere yapılmalıdır. Fide dikimi ise tek veya çift sıralı olacak şekilde, 100x50x50 sistemiyle gerçekleştirilir.

Hıyar yetiştiriciliğinde bitkinin ayakta durmasını desteklemek ve havalanmayı sağlamak için bitki askıya alınır.

 

Hıyar Bitkisinin Gübreleme, Sulama ve Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Gübreleme

Hıyar üretiminde toprağın zenginleştirilmesi için dikim öncesi yanmış çiftlik gübresi uygulanır. Dikimden sonra toprak analizlerine göre azotlu, fosforlu, potasyumlu gübreler verilir. Kalsiyum ve magnezyum içeriği ürün kalitesini artırır. Fosfor ise meyve tutulumunu olumlu etkiler.

 

Sulama

Hıyar; su içeriği yüksek, fazla meyve tutan ve terlemesi fazla olan geniş yapraklara sahip bir bitki olduğundan su ihtiyacı yüksektir. Aynı zamanda, hızlı büyümesi ve günlük aralıklarla hasat edilmesiyle de sık sık sulanması gerekir. Toprağın daima nemli kalabilmesi için damla sulama yöntemi uygulanabilir. Açıkta yetiştiricilikte, iri meyveli çeşitlerin yüzey sulama ile sulanması köklerin daha derine ulaşmasını sağlar.

Bakım İşlemleri

 • Çapalama: Toprağın gevşetilmesi ve toprak neminin korunması için köklere zarar vermeyecek şekilde derine inmeden çapa yapılması önemlidir. Dikimi takip eden ilk hafta bitiminde, kaymak tabakanın kırılması ve toprağın havalanmasını sağlamak için çapalama önerilir.

 

 • Budama: Budama işlemleri; sürgün alma, meyve alma, uç alma ve yaprak alma şeklinde gerçekleştirilir. Üretim sezonu süresince bitki besinine ve suyuna ortak olan alt yapraklar ile yaşlanan yapraklar alınarak ışıklanma artırılır. Meyvenin gelişimi için sürgün alma da önemlidir.
 
 • Malçlama: Sıcaklık ve toprak neminin korunması önemli olduğundan, yüzeyin örtülerek malçlama yapılması uygundur. Dikim öncesindeki toprak hazırlığında da olası hastalık, zararlı ve yabancı ot etkenlerinden kurtulmak için şeffaf plastik malç ile toprağın 2 ay boyunca örtülmesi önerilir. 

 

Serada Hıyar Hastalıkları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Seralarda karşılaşılan hıyar bitkisi hastalıklarından bazıları şunlardır:

 

Kabakgil Mildiyösü (Pseudoperonospora cubensis)

Nemin yüksek olduğu ortamlarda risk oluşturan hıyarda mildiyö hastalığı, yaprakta lekelenmelerle belirti verir. Yaprakların lekeli kısımlarının alt yüzeylerinde küf tabakası meydana getirerek, ileride dökülmelere ve bitkinin ölmesine yol açar. Bu fungal hastalıkla mücadelede; bitkiler kol atmaya başladığında, hasattan bir gün önceye kadar ve 7-10 gün aralıklarla Infinito SC 687,5* veya hasattan 3 gün öncesine kadar Previcur Energy* ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Çökerten (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)

Çökerten, alt yapraklardan başlayıp üst yapraklara ilerleyerek solma ve gövdede kahverengileşme yaratır. Hastalık, bitki köklerinde çatlamalara yol açarak ilerleyen süreçte bitkinin tamamen ölümüne sebep olur. Çökertenin yol açacağı ekonomik kayıpları önleyebilmek için hastalığın görüldüğü seralarda Previcur Energy* uygulanabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Serada Hıyar Zararlıları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Seralarda hıyar için risk oluşturan böceklerden bazıları şunlardır:

 

Pamuk Kırmızı Örümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Pamuk kırmızı örümceği, bitki yapraklarındaki öz suyu emerek yaprakların dökülmesine sebep olur. Mücadelesi için, hasattan 3 gün öncesine dek, bir yaprakta ortalama 5 adet ergin örümcek görülmesiyle beraber Arabus SC 240* kullanılması önerilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae)

İki noktalı kırmızı örümcek, bitki öz suyundan faydalanarak yaprakların zayıflamasına neden olur. Virüs yayma ihtimali de bulunan bu zararlıya karşı serada Requiem EC 152* ilacı ile kimyasal mücadele verilebilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)

Nematodlar, bitkinin köklerinde urlar oluşturarak beslenmeyi önler ve bitkinin giderek zayıflamasına neden olur. İlerleyen aşamalarda çiçek ve meyveler dökülür. Seralarda ürün kayıplarının önüne geçmek için BioAct + Velum Prime SC 400* ilacı damla sulamayla birlikte toprağa uygulanabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Hıyar Hasat ve Toplama Süreci Nasıl Olur?

Hıyarın hasat olgunluğuna erişmesi, çiçeklerin açmasını takip eden 3-15 günlük süreçte gerçekleşir. Çeşide bağlı olarak, normal iriliğinin yarısına ulaşan meyveler toplanır. Meyveler yeme değerini yitirmeden 2-3 gün aralıklarla hasat edilir. Kornişon çeşitlerinde ise hasat her gün gerçekleştirilir. Seralarda, kış aylarında 4-5 günde bir meyveler toplanır. Hasatta gecikme yaşanması, birikmeye devam eden selülozun meyveyi kartlaştırmasına neden olur. Hasat için sabahın erken saatleri uygundur. Meyveler sapıyla birlikte, bir makas yardımıyla bitki gövdesine zarar vermeden toplanır. Hıyar, yüksek su içeriği sebebiyle toplandıktan sonra uzun süreli muhafazaya uygun değildir.

 

Kaynaklar:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Kuruluşları
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Gap Teyap
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

The browser compatibility override message