Marmara Bölgesi'nde Hububatta Yabancı Ot Mücadelesi Şekli Değiştiriyor!

Küresel ısınmayla birlikte toprak işleme yöntemleri ve münavebeye giren ürün desenindeki değişimler hububat tarlarındaki sorun olan yabancı ot florasında değişime neden oldu. Tabii ki bu durum yabancı ot mücadelesindeki başarıyı etkilemeye başladı. Bu nedenle ilaçlama yöntemlerini ve ilaçlama zamanını gözden geçirmemiz gerekiyor.

Kış aylarının eski yıllara göre çok soğuk olmaması, sonbaharda çimlenen ve gelişen yabancı otların ürüne olan zararını artırmakta ve ciddi verim kayıplarına neden olmaktadır.

Yine son yıllarda akaryakıt girdilerinin artmasıyla daha az girdi maliyeti sağlayan yüzeysel toprak işlemenin tercih edilmesi, (örneğin kazayağı ile yapılan toprak işlemesi yabancı ot tohumlarının çoğunluğunun toprağın üst yüzeyinde kalmasına neden olmakta ve bu durum çimlenme miktarını ve ot yoğunluğunu arttırmaktadır.) yabancı ot populasyonunda artışa neden olmaktadır.

Bölgede önceleri genellikle buğday – ayçiçek münavebesi yapılırken ekonomik sebeplere bağlı olarak başka bir münavebe bitkisi arayışı üreticilerimiz açısından kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda da Kanola bitkisi alternatif münavebe ürünü olarak benimsenmiştir. Fakat hububat – kanola münavebesi ise erken çıkan yabancı otların yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır.

Özellikle sonbaharda çimlenen yavşan otu, papatya türleri, ballı baba gibi geniş yapraklı yabancı otların yanında karaçim(Lolium spp), Vulpia spp, çayır püskülü( Brom spp) gibi dar yapraklı yabancı ot türlerinin hububat mücadelesi öncelikli ve zor otlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabi ki durum böyle olunca mücadele yöntemlerinin ve ilaçlama zamanlarının iyi belirlenmesi gerektiğinin önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı ot mücadelesinde yüksek etki almak istiyorsak;

– Doğru teşhis;

Tarladaki problem yabancı otları doğru teşhis etmeli,

-Doğru İlaç;

Problem olan ot problemini çözecek doğru ilacın seçilmesi gerekli,

– Doğru zamanlama;

Uygulama yabancı otların çıkış zamanları dikkate alınarak yabancı otların 2-6 yapraklı erken döneminde yapılmalı,

-Doğru ilaçlama aleti;

İlaçlama doğru alet, doğru doz ve doğru su miktarı ile atılmalıdır. İlaçlama aletinde uygun basınç 2,5-3 atm ve bitki boyundan 50-60 cm yükseklikten yapılacak ilaçlamalar başarı ve etkiyi artıracaktır.

Bu ön bilgilendirmelerin ışığında Trakya bölgesi hububat tarlalarında özellikle yavşan otu, papatya,, ballıbaba gibi geniş yapraklı yabancı otlar ile karaçim, Vulpia gibi dar yapraklı yabancı otlar sonbaharda ekim sonrası çimlenmektedirler. Diğer yabancı otlar ise kışın ve erken ilkbahar döneminde çimlenmektedir.

Üreticiler, yabancı ot mücadelesini bir defada çözmek için tüm otların çıkışını bekleyerek ilkbaharda yapmakta ve bu durumda sonbaharda çıkış yapmış olan yabancı otlar için mücadelede geç kalınmaktadır. Bunun sonucu olarak uygulanan taban ve üst gübrelemede kayıp yaşanmakta ve aynı zamanda erken çimlenen otların ideal mücadele dönemi geçtiği için başarı düşmektedir.

Başarılı bir yabancı ot mücadelesi yapmak için öncelikle tarlamızdaki sorun olan yabancı otların tespitini önceki yılların gözlemiyle yapıp ilaçlama zamanını ve herbisit seçimini yaparak gerekirse iki dönem; hem sonbahar hem de ilkbahar ilaçlama yaparak soruna çözüm aramalıyız.

Özellikle yavşan otu(Veronica spp), papatya gibi geniş yapraklı yabancı otlar buğdayla birlikte çıkış yapmakta ılıman kış aylarında da gelişimini sürdürmektedirler. Üreticilerimiz, diğer geç çıkış yapan yabancı otların çıkışını da düşünerek herbisit mücadelesi için kendisini Mart ayına planlamaktadır.

Mart ayına gelindiğinde sonbaharda çimlenen geniş yapraklı yabancı otlar fenolojik olarak çiçeklenme dönemine ulaşmış olmaktadırlar. Dar yapraklı yabancı otlarda kardeşlenme sonuna gelmiş olmaktadırlar.

Tabi ki yukarıda bahsi geçen yabancı otların fenolojik dönem olarak ilaçlamalarında geç kalınmış olmakta ve ilaçlamada başarı yüzdesi düşmektedir.

Sonuç olarak hububatta yabancı ot kontrolünü tam olarak yapabilmek için;

-Tarlamızdaki yabancı ot çeşitliliği tespit edilip yoğunluğuna ve çıkış dönemlerine göre ilaçlama zamanlarını belirlemeliyiz.

Son yıllarda herbisit uygulamaları sonrası kültür bitkilerinde fitotoksisite şikayetleri söz konusu olmaktadır. Bunun en önemli nedenleri biri ilaçlama sırasında pülverizatörlerdeki yüksek basınç, diğer neden ise ilaçlamanın alçaktan yapılıyor olmasıdır.

Sonbaharda herbisit uygulama zamanında kültür bitkisi 2-4 yapraklı dönemde olması nedeniyle yüksek basınçlı ilaç uygulamasından zarar görebileceğini düşünerek 2 – 3 atm. basınçla ve 50-60 cm yükseklikten uygulama yapılmalıdır aksi taktirde fitotoksisite riski yaşanabilir.

Bol verimli bir sezon geçirmenizi temenni eder iyi günler dilerim.

 

AYHAN EREN
Satış temsilcisi

The browser compatibility override message