Mısır Tohumu Ekimi

Mısır yetiştiriciliğinde üretimin temel taşını toprak özellikleri oluşturmaktadır. Toprağın elverişliliğinden hemen sonra ise misir ekim öncesinde yapılan toprak hazırlığı işlemleri üründeki verim ve kaliteyi doğrudan etkilemektedir. Ekim işleminde başarıya ulaşmak için ekimden önce tohum yatağının çok iyi hazırlanması; bunun için ise bölgeye, yağışa ve yetiştirme periyoduna uygun işlem yapılması son derece önemlidir.

Mısır genellikle iki tip ekim makinası ile ekilmektedir. Bunlardan ilki olan klasik ekim makinaları ile ekimde yalnızca sıra arası mesafe ayarlanabilmektedir. İkinci tip gelişmiş hassas pnömatik ekim makinaları ile ise sıra arası mesafe, sıra üzeri mesafe ve ekim derinliği ayarlanabilmektedir.

Pnömatik hassas ekim makinaları ile tekleme işlemi önemli oranda azaltılarak misir tohumu miktarından ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf sağlanabilmektedir.  Ayrıca sağladıkları düzgün ve kaliteli ekim sayesinde verim artmaktadır. Yeni geliştirilen farklı opsiyonel özelliklerdeki makinelerle ise ekim sırasında olumsuzluklar anında kontrol edilerek, anında müdahale edilebilmekte, böylece olumsuz tarla trafiği de azaltılmaktadır.

Sağlıklı çimlenme için mısır tohumları tavlı toprağa ekilmelidir, kuruya ekilip üzeri sulandığında çimlenme problemleriyle karşılaşılabilir.

MISIR TOHUMUNDA KALİBRASYON

Mısır tohumu üretiminde yabancı maddeleri istenilen düzeye indirmek, ticari amaçlarla kalitesini iyileştirmek, sınıflandırmak ve derecelendirmek suretiyle standart gruplar elde etmek üzere tohumlara kalibrasyon yani boylama işlemi uygulanmaktadır. Eleklerle yapılan bu işlemin amacı ise belli standartlarda üretim yapmaktır. Uzman ekiplerce yürütülen bu çalışmayla çiftçiler verim kayıplarını en aza indirgemektedir.

Mısırda Kalibrasyon Uygulamasının Amacı ve Bu Uygulamanın Ürün Kalitesi ve Verimi İle İlişkisi

Mısırda kalibrasyon uygulamasının ana amacı, tohumlara birbirine yakın bir büyüklük yaratarak, tarlaya misir ekimi aşamasında ekim kayıplarını en aza indirmektir.

Ekimde kullanılan pnömatik mibzerlerin kova haznelerinin altında diskler ve bu disklerin üzerinde de delikler bulunur. Diskler dönerken hava emişi yardımı ile her delik bir mısır tanesini tutarak toprağa bırakır. Bu disklerin üzerinde bulunan deliklerin çapları her disk için aynı değildir. Ekim sırasında tohum boyu küçük olan partiler için küçük delikli diskler, tohum boyu büyük olan partiler için de büyük çap delikli diskler seçilmelidir.

Örneğin; tohum boyu küçük olan bir parti için, büyük delikli bir disk tercih edilirse, ekim sırasında aynı deliğe iki adet tohum tanesi gelebileceği için, tohum yatağına iki adet tohum tanesi düşmüş olur. Bu da sonuçta aynı tarlada hem daha fazla tohum kullanılmasına, hem de aynı tohum yatağında iki mısır bitkisi olacağı için verim kaybına sebep olur.

Büyük taneli bir mısır partisi için küçük delikli bir disk tercih edilmesi durumunda ise delik çapı küçük olduğu için, hava emişi yeterli olmaz ve o çaptaki bir mısır tanesi için bazı delikler mısır tanesini kavrayamaz. Bu nedenle ekim sırasında o sıra üzerinde boşluklar oluşur ve üretici tarlasında istediği mısır bitkisi sayısına ulaşamaz.

Tohumun küçük, orta ya da büyük olmasının çimlenme ya da verim üzerine bir etkisi yoktur. Bu konu ile ilgili olarak mısır yetiştiriciliğinin daha geç başladığı ülkelerde, iri tohum daha verimli olur, küçük tohumun verimi düşüktür şeklinde yanlış bir kanı hakim olmasına rağmen, verimde belirleyici olan etken tohumun genetik özellikleridir.

MISIR BİTKİSİNDE EKİM DERİNLİĞİ

İdeal ekim derinliği, iyi hazırlanmış tavlı tohum yatağına sahip tarlalarda 7-8 cm olmalıdır. Şubat-Mart aylarında yapılan ekimlerde, toprak ısısından dolayı ekim derinliği 5-6 cm olabilir.

BİTKİ SIKLIĞI

Bitki sıklığı; ekim zamanına, ekilen çeşidin yaprak yapısına, mısır sulama suyunun miktarına ve sayısına bağlı olarak farklılık gösterir. Ortalama dekarda 7500-9500 mısır tohumu önerilmektedir.

Bitki Sıklığı Tablosu (1000 m2 -Dekardaki bitki sayısı)

Sıra Üzeri

Sıra Arası  Mesafe(cm)

Mesafe (cm)

60 65 70 75
10 16,667 15,385 14,286 13,333
11 15,152 13,986 12,987 12,121
12 13,889 12,821 11,905 11,111
13 12,821 11,834 10,989 10,256
14 11,905 10,989 10,204 9,524
15 11,111 10,256 9,524 8,889
16 10,417 9,615 8,929 8,333
17 9,804 9,050 8,403 7,843
18 9,259 8,547 7,937 7,407
19 8,772 8,097 7,519 7,018
20 8,333 7,692 7,143 6,667
21 7,937 7,326 6,803 6,349
22 7,576 6,993 6,494 6,061
23 7,246 6,689 6,211 5,797
24 6,944 6,410 5,952 5,556
25 6,667 6,154 5,714 5,333

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak mısır ekimi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 

The browser compatibility override message