Gübreleme

Gerek insan besin maddesi ya da hayvan yemi olarak, gerekse sanayide birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılan mısır bitkisi, üretimi yapılan hububatlar içerisinde ilk sıralarda yer alır. Mısırda bitki beslemeye özen göstermek mısır bitkisi yetiştiriciliğinin temelidir. Mısırın topraktan almaya ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarı oldukça yüksektir. Zengin ve dengeli içeriği olan verim arttırıcı gübre kullanımı ile mısır bitkisinin topraktan yeteri kadar elde edemediği besin ihtiyacı tamamlanmış ve olumsuz iklim koşullarının yarattığı verim düşürücü etkenler telafi edilmiş olur. Peki mısırın gübre ihtiyacını nasıl belirleyeceğiz ve gübre uygulamasını ne zaman ve nasıl gerçekleştireceğiz? 

Mısır, su ihtiyacı yüksek olan bir bitki olduğundan su tutmayan toprakları sever. Yetiştirileceği toprağın derin, drenajı ve havalanması iyi olması ve organik madde bakımından zengin olması mısır verimi için birer avantajdır. Aşırı asit veya aşırı alkali olan topraklar mısır yetiştirme için önerilmeyen toprak çeşitleridir, pH’sı 6.0 – 7.0 civarında olan topraklar hafif asit topraklar olup, mısır ekimi için çok daha uygundur. Mısır bitkisinin doğru bir şekilde beslenebilmesi için toprakta hali hazırda var olan bitki besin elementlerinin belirlenmesi gerekir. Doğru gübrelemenin en önemli koşulu mısır için toprak analizi yaptırmaktır. Her ne kadar analiz edilmeden gübreleme yapılması tavsiye edilmese de, toprak analizinin yapılamadığı durumlarda dekar başına verilmesi gereken besin miktarı genel olarak aşağıdaki miktarlardadır. 

Azot (N) (kg/da)Fosfor (P) (kg/da)  Potasyum (K) (kg/da)
27-301010

Genetiği kaliteli, yüksek mahsül almaya elverişli hibrit tohumları ile mısır çiftçilerine hasattan yüksek verim imkanı sunan DEKALB, gübreleme yolu ile besin elementi takviyesini önermektedir. Toprak analizi yapıldığı takdirde besin eksiklikleri doğru bir şekilde belirlenmiş olacağından, uygun gübre miktarı ile besin takviyesi programı belirlenmiş olur. Örneğin; pH değerinin, olması gerekenden yüksek olduğu topraklarda ph değerini azaltmak için kükürt uygulaması yapmak gerekecektir. Çok ince öğütülmüş, toz halindeki kükürt kullanılmalıdır. Toprağa taban gübresi olarak uygulanan toz kükürt pH değerini azaltmanın yanı sıra, toprakta var olan fakat kullanılamayan diğer besin elementlerinin de alınabilirliğini arttıran bir etkiye yol açar. 

Ekim öncesi gerçekleştirilen taban gübre uygulamasında topraktaki yetersizliğe bağlı olarak; azot, fosfor, potasyum, kükürt ve çinko gibi besin elementlerinin miktarlarındaki eksikliklerin takviyesi gerekmektedir. Ekim sonrası, yaklaşık olarak 40-50. günler arasında yapılan mısır gübrelemeye üst gübreleme denilir. Üst gübrelemede üre ya da amonyum nitrat kullanılmalıdır. Tarlada uygulanan sulama sistemine göre gübrenin uygulama zamanları ve sıklığı değişkenlik göstermektedir. 

Bu nedenle tohum seçiminizi ve toprak hazırlığınızı yaparken DEKALB’in uzman ellerinden faydalanabilirsiniz. Tüm mısır bitkisi üreticilerimizin mısır yetiştirme koşulları birbirinden farklı olduğundan, bu koşullara göre tohum seçimi yapılmalı ve uygun gübre çeşitleri atılmalıdır.

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak toprak analizi sonuçlarınıza göre gübreleme tavsiyesi alabilirsiniz.

The browser compatibility override message