Mısır Hastalık ve Zararlıları Mücadele

Bitki hastalıkları ve zararlılar için alınacak tedbirler ülkemizde gıda güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bitki hastalıkları ve zararlılardan ötürü üretimde yaklaşık olarak %30-35 oranında zarar görülebilmekte, bu oran salgın durumunda %100 ‘e kadar çıkabilmektedir.

Mısır hastalıkları söz konusu olduğunda ilaçlı mücadele uygulamaları oldukça zordur. Mısırı bitki hastalıklarından koruma öncelikle sağlıklı tohum kullanımı ve uygun tohum seçimi gibi önlemler ile sağlanmalıdır.

Rastık-Ustilago Maydis

Mısır bitkisinde görülen en yaygın hastalıklardan biridir. Sap, yaprak koltukları, koçan ve tepe püskülünde urlar meydana getirirler. Bu urlar mısır bitkisinin zayıflamasına, kırılmasına, bodurlaşmasına hatta ölümüne neden olabilir. Eğer koçan yerinde urlar oluşursa görülecek zarar oldukça fazla olacaktır. Oluşan urlar bir süre sonra siyahlaşıp parçalanarak hastalığın yayılmasına yol açacaktır. Hastalık ertesi yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçebilir ve toprakta 8 yıla kadar canlı kalma ihtimali vardır. Bulaşma yağmur ve rüzgar gibi mekanik yollar ile olabileceği gibi böcek, insan ve hayvanların sebep olduğu yaralar yoluyla da olabilir.

Yoğun görüldüğü yerlerde arka arkaya mısır ekilmemeli, 3-4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalı ve fazla azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Rastık keselerinin olgunlaşması beklenilmeden kesilip yok edilmelidir. Arazide hastalıklı bitki kalıntısı bırakılmamalıdır. Bu çeşit mısır hastalığının yol açabileceği zararın önlenmesi ya da en aza indirgenmesi için, ayrıca alınan tohumluğun hastalıklı topraktan elde edilmiş olmadığından emin olabilmek için sertifikalı tohumluk kullanılması tavsiye edilir. 

Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich)

Mantari hastalıkların mısırda görülenlerinin başında yer alır. Fide devresinde ölümlere neden olabilir. Genelde gövde ekseni etrafında bükülme ve dönmeler oluşur. Bitki bir süre sonra hastalıktan dolayı devrilir ve toprağa değdiği kısımlarda destek kökler oluşur. Mantar olgun bitkilerde köklere girer ve kabuk dokusunda gelişerek gövdeye geçer. 

Phytium

Ağır topraklarda ve drenajı zayıf kumsal tarlalarda fazla görülür. Kırılma şeklinde bitkinin yıkılmasına neden olur. 

Gövde Fusarium

Toprak kökenli bir patojendir. Sap içerisindeki belirtileri grimsi kahverengi renk oluşturmasıdır. Görüldükten sonra bitki sapında zayıflama, ileriki aşamalarda da kırılma ve yatmalar meydana gelir.

Bu tür mısır bitkisi mantari hastalığının mücadelesinde en başta sertifikalı tohum kullanılmalıdır. Ekim nöbetine uyulmasına dikkat edilmelidir. Tarlada su birikmesi önlenmeli ve tarlanın drenajı iyi bir şekilde yapılmalıdır. Tohum yatağı doğru ve tekniğe uygun hazırlanmalıdır. Seçilen tohuma ve ekilecek bölgeye uygun ekim sıklığı ayarlanmalıdır. Toprak altı zararlıları ile mücadele edilmesi bitkinin bu hastalık karşısında dirençli olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, çürüklerin gelişmesine yardımcı olacak bu zararlılara dikkat edilmelidir. Bunların yanı sıra; çapa ve boğaz doldurma işlemi düzgün yapılmazsa mısır bitkisinin birinci ve ikinci boğumları su içinde uzun süre kalmış olacağından Pythium spp. bitkiye daha kolay bulaşır. Bir diğer kültürel önlem ise hasat sonrası bitki artıklarının iyice parçalanarak toprağa karıştırılması ya da yok edilmesidir.

Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde 500’ün üzerinde zararlı organizma tespit edilmiştir. Mısır hastalıkları ve zararlıları da bunların arasında olmakla beraber, gerekli tedbirler alındığı ve sertifikalı tohum seçilerek hastalık görüldüğünde erken müdahale edildiği sürece bitkide zarar görülmeyecek ya da görülen zarar en aza indirgenmiş olacaktır.

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak hastalık mücadelesi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
The browser compatibility override message