Çift Sıra Ekim

Çift sıra ekim, uygun çift sıra ekim makinesi ve uygun tohum çeşidi kullanılarak tohumların hat üzerine tek sıra yerine yan yana iki sıralı olarak ekilmesidir. Yeterli kök alanı sağlamak amacıyla tohumlar birbirine çapraz şekilde ekilir.

AMAÇ :
Çift sıra ekimin amacı, bitkilerin birbirleri ile rekabet etmesini engellemek kaydıyla dekara bitki sayısını arttırarak birim alandan alınacak verimi arttırmaktır.

YÖNTEM :
Sistem, tohumların çift sıra ekim makinesi ve çift sıra ekime uygun tohum çeşidi kullanılarak yeterli kök alanı sağlamak amacıyla tohumların çapraz bir şekilde ekilmesi ile gerçekleştirilir.

SIRA ARASI VE SIRA ÜZERİ MESAFELER :

Çift sıra ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 60-65-70-75 santimetredir.

Sıra üzeri mesafeleri ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

  Sıra Arası Mesafe(cm)
Sıra Üzeri Mesafe(cm) 60 65 70 75
16 20,834 19,230 17,858 16,666
17 19,608 18,100 16,806 15,686
18 18,518 17,094 15,874 14,814
19 17,544 16,194 15,038 14,036
20 16,666 15,384 14,286 13,334
21 15,874 14,652 13,606 12,698
22 15,152 13,986 12,988 12,122
23 14,492 13,378 12,422 11,594
24 13,888 12,820 11,904 11,112
25 13,334 12,308 11,428 10,666
26 12,821 11,834 10,989 10,256
27 12,346 11,396 10,582 9,877
28 11,905 10,989 10,204 9,524
29 11,494 10,610 9,852 9,195
30 11,111 10,256 9,524 8,889
31 10,753 9,926 9,217 8,602
32 10,417 9,615 8,929 8,333

EKİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- SIRTA EKİM :

  Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Mibzerin sırt üzerine denk gelecek olan iki ayağının sırtlara oturabilmesi için sırtların birbirine olan mesafesi eşit ve paralel olmalıdır. Yani sırtlar mümkün olduğunca düzgün hazırlanmalıdır.
 • Aynı sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan sırt üzerine tapan çekilerek 25-30 cm civarında bir düzlük oluşturulmalıdır.
 • Sırt üzerine ekilecek olan iki hattın arası 20 cm olduğundan dolayı, çamura ekimde, disklerin toprağa batması ile çıkan toprak, diskler arasında sıkışarak diske yapışıp ekim sağlığını bozmaktadır. Bunun yanısıra gübreli ekim makinasının gübre diskleri de bu iki hattın arasından geçtiğinden dolayı daha fazla çamur çıkmaktadır. Dolayısıyla her ne olursa olsun çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak tavında iken ekim yapılmalıdır.
 • Bu sistemde ekime başlamadan önce muhakkak süpürgelik ayarı yapılmalı, ekim makinesinin çift atmasının önüne geçilmelidir.
 • İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası 50 cm düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.

2- DÜZE EKİM :

  Bu ekim sisteminde dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Düze ekimde, tohumların birbirine çapraz şekilde düşmesini sağlamak için tarlanın mümkün olduğunca homojen hazırlanmasını sağlamak gerekir.
 • Dekara uygun bitki sayısını sağlamak için ekim makinesinin kılavuz ayarı çok iyi yapılmalı  ve ekim sırasında dikkatli olunmalıdır.
 • Yine bu ekim sisteminde de çamura ekimden kaçınılmalı ve toprak tavında iken ekim yapılmalıdır.
 • İki hat arasındaki birbirine yakın sıralar arası 50 cm düşeceğinden dolayı çapalama, gübreleme ve set yapma işlemleri, bitkilere ve bitki köklerine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
 • Dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında arttırıldığından dolayı gübre ve sulama miktarını da aynı oranda arttırmak gereklidir.

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak çift sıra mısır tohumu ekimi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

The browser compatibility override message