Fungisit

Soligor® EC 425

Ana Özellikler

  • Soligor, sapa kalkma döneminde ya da daha sonraki dönemlerde uygulandığında fizyolojik olarak verime önemli derecede katkı saglar.
  • Içinde bulunan üç farklı aktif maddenin de sistemik özelliğe sahip olmasından dolayı yaprak hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir.
  • Içerisindeki aktif maddelerin sistemik özelliğe sahip olmalarından dolayı Soligor hızlı bir şekilde yaprak içerisine girmekte ve uygulamadan birkaç saat sonra yağan yağışlardan etkilenmemektedir. Yine sistemik etkiye sahip üç farklı etkili madde yaprak hastalıklarına karşı daha etkili ve uzun süreli bir koruma sağlamaktadır.
  • Soligor, çevreye, canlılara ve faydalı organizmalara karşı düşük riske sahiptir.

DETAYLI TABLO BILGISI

{{resultCount.current}}/{{resultCount.total}}
{{crop | i18n}}
{{'Disease' | i18n}} {{'Dosage' | i18n}} {{'Period of Usage' | i18n}}

Aktif Madde ve Oranı

  • Tebuconazole
  • Prothioconazole
  • Spiroxamine

Ambalaj Çeşitleri

800 ML

The browser compatibility override message