Herbisit

Conviso® OD 80

Ana Özellikler

 • Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
 • İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
 • Komşu tarlalara direkt veya indirekt temasından kaçınınız.
 • İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele islerinde kullanmayınız.
 • Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
 • Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • Ürünün dökülmesi halinde, üzerine talas, kil, toprak dökünüz, sonra dikkatlice süpürüp toplayınız ve uygun bir yere gömünüz.

DETAYLI TABLO BILGISI

{{resultCount.current}}/{{resultCount.total}}
{{crop | i18n}}
{{'Disease' | i18n}} {{'Dosage' | i18n}} {{'Period of Usage' | i18n}}

Aktif Madde ve Oranı

 • Foramsulfuron
 • Thiencarbazone-methyl

Ambalaj Çeşitleri

1 L

The browser compatibility override message