Biber Zararlı ve Hastalıklarıyla Mücadele

Güney Amerika’nın tropikal iklimlerinden dünyaya yayılan biber, düşük kalori içeriğine karşın vitamin yönünden zengin olmasıyla, sık tüketilen önemli bir sebze olarak beslenmedeki yerini alır. Farklı şekillerde işlenerek kullanılabilen biberin yetiştiriciliğinde tarlada veya serada risk oluşturan hastalıklara ve zararlılara karşı mücadele etmek, pazar değerinin korunması ve üründen alınacak verimin artırılmasında büyük önem taşır.

Biber Bitkisinin Özellikleri Nelerdir?

Patlıcangiller (Solanaceae) familyasına dahil edilen biber, narin yapıdaki saçak köklere ve otsu gövdeye sahiptir. Bitkinin üzümsü meyvesi yetiştirilen çeşide bağlı olarak uzun, konik, dolmalık, kiraz veya domates şeklindedir. Meyve etinin rengi sarı ila yeşilin farklı tonlarında olabilir. 

Biber çeşitleri morfolojilerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

 1. Sivri biberler
 2. Çarliston biberler
 3. İri kırmızı biberler
 4. Konik biberler
 5. Domates biberler
 6. Dolmalık biberler

Türkiye’de sebze yetiştiriciliği açısından seracılık faaliyetlerinin yaklaşık %15’i biber üretimine yöneliktir. En çok yetiştirilen çeşit %60 oranıyla sivri biberken bunu yüksek oranda dolmalık biber ile daha düşük oranlarda kapya biber, domates biberi ve kurutmalık çeşitler takip eder. 

 

Biber Yetiştirme Koşulları Nasıl Olmalıdır?

Biberin meyve bağlama kapasitesi ihtiyaç duyduğu optimum sıcaklık düzeyinin korunmasına bağlıdır. Yetişme döneminde sıcaklık ihtiyacı artan biber için ideal sıcaklık aralığı 18-26°C’dir. Sıcaklığın 15°C’nin altına düşmesi bitkide verimi azaltırken 35°C üstü sıcaklıklar ise büyümeyi ve gelişimi yavaşlatır. Bitkinin verimliliği için olması gereken gece ve gündüz sıcaklıkları şu şekildedir:

 • Gündüz: 21-26°C
 • Gece: 15-17°C

İdeal aralıkta olan yüksek sıcaklığın olduğu koşullar biberin acılığını artıracak şekilde etki edebilir. Sıcaklığın yanı sıra biber, kısmi ışık yoğunluğuna da ihtiyaç duyar. Işıklanmada azalma bitkide yaprakların artmasına, tomurcuklanmanın durmasına ve meyvedeki verimin düşmesine yol açar. Yeterli ışıklanmayla bitkide meyve bağlama özelliği artar.

Biber yetiştiriciliği için derin, geçirgen, su tutabilen ve organik içeriği yüksek tınlı, tınlı-kumlu topraklar idealdir. Kökleri narin olduğundan killi ve çok su tutan topraklar havalanmayı önleyeceği için biber yetiştiriciliğine uygun değildir. Bitkinin topraktaki mikro elementleri alabilmesi için toprağın pH seviyesinin 6.0-6.5 aralığında olması istenir. 

 

Biber Yetiştirme Teknikleri Nelerdir?

Biber, açıkta (tarla) veya örtü altında (sera) olacak şekilde farklı ortamlarda yetiştirilebilir. Bitkinin üretimi fide yetiştirilerek ya da doğrudan ekilerek yapılır. Toprağın derin bir şekilde sürülerek hazırlanması gerekir. Tohumlar viyollere ekilir ve bu aşamada toprak neminin korunması sağlanır. Fidelerin dikimi ise don tehlikesinin kalktığı uygun sıcaklıklarda yapılır. Biber fidesi dikimi serada ve tarlada farklı şekillerde yapılır:

 • Serada biber yetiştiriciliği için ilkbahar ve sonbahar dönemleri uygundur. Tek sıralı dikim sisteminde 100x40 cm alanda dekara 2500 bitki, 90x40 cm alanda ise 2777 bitki denk gelecek şekilde dikim yapılır. Çift sıra sistemindeyse 90x50x50 cm alan için dekara 2857 bitki, 90x50x40 cm alanda 3571 bitki denk gelecek şekilde dikilir. 

Biber, serada 2-3 yılda bir baklagiller, lahanagiller veya şemsiyegiller familyalarından bitkiler ile münavebeye girecek şekilde yetiştirilmelidir.

 • Tarlada sıcak yastıklara ekilen tohumlar, 3-4 yapraklı fideler halini aldığında sağlıklı ve köklü olanlar tüplere şaşırtılır. Tarlada tek sıralı yetiştirme için 25-30 cm, çift sıralı için 40-60 cm genişliğinde hazırlanan masuralara sıra üzeri 20-50 cm aralıklarla olacak şekilde dikilir. 

Tarla toprağının verimliliğini koruması için biber yetiştiriciliğinde ekim nöbeti uygulanarak 3-4 yılda bir tarımı yapılmalıdır.

 

Biber Gübreleme, Sulama ve Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Gübreleme: Biber, yetiştirildiği toprağın organik madde içeriği yönünden zengin olmasını ister. Bitkinin uygun şekilde beslenebilmesi için gübreleme süreci şu şekilde olmalıdır:

Dikim öncesi toprak hazırlığı sırasında;

 • Ahır gübresi,
 • Azotlu gübrenin %50’si,
 • Fosforlu gübrenin tamamı,
 • Potasyumun %60-65’i verilir.

Dikim sonrası süreçte ise;

 • Azotlu gübrenin %25’i çapalama sırasında, %25’i çiçeklenmeden önce,
 • Potasyumun kalan %40’ı çiçeklenme öncesinde verilir.

Bunlara ek olarak, bitkinin ihtiyacı olan kalsiyumun azotlu gübre formunda verilmesi gerekir.

Sulama: Biber rutubeti seven bir bitki olması nedeniyle topraktaki nemin %70-80 oranında korunması oldukça önemlidir. Sulamanın yetersiz olduğu koşullar bitkide çiçek ve meyvelerin dökülmesine yol açarken aşırı sulama, yaprakların dökülmesiyle sonuçlanır. Bitki, sıcak havalarda kumlu topraklar için 2-3 günde bir, ağır topraklarda ise 3-7 günde bir sulanmalıdır.

Sulamada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • İlk meyveler görülünceye dek sulama ihtiyacı çapalama ile karşılanmalıdır.
 • Biber için damla sulama yöntemi idealdir.
 • Karık sulama uygulanacaksa karık boyları kısa tutulmalıdır.

Bakım işlemleri:

 • Biberde budama, bitkinin ana dalları gelişinceye dek gövde üzerinde çıkan filizlerin alınmasıyla gerçekleştirilir.
 • Çapalama, dikimden 10-20 gün sonrasında yabancı otların alınması ve toprağın kabartılması için yapılır. Bunu takip eden 3. hafta itibariyle ikinci çapalama ve boğaz doldurma işlemi gerçekleştirilir. Son çapalama ise haziran ayında tamamlanır. 
 • Sıcaklığın düştüğü aylarda topraktaki sıcaklığı korumak adına toprak yüzeyinin örtülmesi sağlanır.
 • Tarla ve seralarda ortaya çıkarak verimde azalmalar ile ürün kayıplarına yol açabilen biber hastalıkları ve biber zararlıları ile uygun şekilde kimyasal mücadele sürdürülmelidir.

 

Biber Hastalıkları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Çökerten (Phythium spp.)

Çökerten hastalığı daha çok genç fideleri etkileyerek köklerinin kahverengileşmesine ve gövdelerinin sararmasına yol açar. Etkilenen fideler devrilerek kurur. Çökertenin seralarda neden olacağı kayıpların önüne geçmek için Previcur Energy* biber ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Biber Zararlıları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Seralarda ortaya çıkarak verimliliğin düşmesine neden olan biber zararlılarından bazıları şunlardır:

 

İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae)

Biber zararlılarından biri olan iki noktalı örümcek, bitki yapraklarının öz suyunu emer ve yaprak dökülmelerine yol açar. İlerleyen aşamalarda ürün kaybına sebep olabilecek olan kırmızı örümceğin seralarda görülmesi sonrası hasattan 3 gün önceye dek Arabus SC 240* uygulanabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Pamuk Kırmızı Örümceği (Tetranychus cinnabarinus)

Seralarda zarara yol açan ve virüs yayma tehlikesi barındıran pamuk kırmızı örümceği, bitkinin öz suyundan beslenir ve yaprakların sarararak dökülmesine neden olur. Bu zararlı ile kimyasal mücadele için yaprak başına 3 adet canlı örümcek görülmesiyle Arabus SC 240* kullanılması önerilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Kök-Ur Nematodları (Melaidogyne spp.)

Kök-ur nematodları bitkinin köklerinde urlar oluşturarak bitkinin beslenmesini önler. Bitki güçsüzleşerek çiçek ve meyve dökümleri meydana gelir. İç parazit olan kök-ur nematodlarının biber tarımında büyük zararlara yol açmasını önlemek için seralarda ortaya çıktığında sulama ile birlikte BioAct + Velum Prime SC 400* verilerek mücadele sağlanabilir. 

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)

Bitkilerde yaprak öz suyunu emerek beslenen beyaz sinek, ürün kalitesinde düşmelere yol açarak pazar değerini etkiler. Bu zararlıyla mücadelede seralarda yaprak başına 5 beyaz sinek larvası ve pupa görüldüğü andan itibaren hasattan 3 gün öncesine dek Movento*ilacı kullanılabilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus)

Sarı çay akarı, bitkilerin genç yaprak ve sürgünleri ile çiçek ve meyvelerinde toksik etki yaratarak kıvrılma, kırılma ve renkte bozulmalara yol açar. Seralarda yetiştirilen biberlerde ürün kalitesini korumak için sarı çay akarının yaprak başına 4-5 adet canlı görülmesiyle Requiem EC 152* uygulanarak kimyasal mücadele verilebilir.

*Önemli uyarı: Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

 

Biber Hasat ve Toplama Süreci Nasıl Olur?

Biber için uygun hasat zamanı, çeşidin erkenciliğine ve yetiştirildiği koşullara göre belirlenir. Yeterli olgunluğa erişen meyveler, meyve sapı ile gövdenin birleştiği yerde bulunan doğal kırıl çizgiden toplanır. Toplama esnasında meyve sapının, meyve üzerinde kalmasına özen gösterilir. Salçalık ve kırmızı toz biber yapımı için üretilen biberler tamamen kızarana dek bekletilerek birkaç seferde toplanır. Haziran – temmuz ayları gibi başlanan hasat, ekim ortalarına dek sürdürülerek 9-15 defada tamamlanır.

 

Kaynakça:

 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi
 • Ziraat Odası
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • Tarım Kütüphanesi
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

 

The browser compatibility override message