Sulama

Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yollarla karşılanamayan suyun sulama suyu ile toprağa verilmesi gerekir. Mısır bitkisi, suyu seven bir bitki olmasının yanında ayrıca suyu en ekonomik şekilde kullanan bitkilerdendir. Sadece 270 gramlık su tüketimi ile 1 gram kuru madde oluşturabilir. Mısır bitkisinde sulama, verime etki eden çok önemli bir faktördür. Mısır ekimi yapılan bölgede bitki su kullanımı, iklim koşulları, mısıra verilecek suyun cinsi ve kalitesi, toprak-su ilişkisi, sulama uygulamasının zamanı ve oranı ile sulama yöntemi gibi değişkenler dikkate alınmalıdır. Mısıra ihtiyacı kadar su verilmediği takdirde, bitki su stresi yaşayacak ve bu durum %50 ‘ye varan verim kayıplarına sebep olacaktır. Mısır yetiştirmede göz önünde bulundurulması gereken su stresi durumu, toprakta tutulabilen suyun yarısı tüketildiği zaman başlamaktadır.

MISIR BİTKİSİNİN SUYA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU DÖNEMLER

Mısır bitkisinin 5-8 yapraklı olduğu dönem; Bu dönemde, koçan ve tepe püskülü taslağının oluşması gerçekleşir. Koçanda sıra ve sıra üzeri dane sayılarının oluşması şekillenmeye başlar .

  • Döllenme başlangıcından hemen önceki dönem
  • Döllenme dönemi boyunca
  • Döllenme sonrası ve dane dolum dönemi.

Bu dönemlerde ortaya çıkan sulamadan kaynaklanan aksaklıklar, verimde önemli kayıplara sebebiyet vermektedir.

Mısır sulama zamanının ve ne kadar su verileceğinin belirlenmesi ile sulama programı oluşturulması ve planlı sulama yapılması mümkündür.  Çiftçilerimizin suyu ekonomik olarak kullanımını sağlayacak bir sulama programı ile en uygun mısır sulama sistemlerinden biri seçilirse, suyun etkin kullanımı sağlanmış olur. Sulama suyunun kolayca bulunduğu ve sulama giderlerinin yüksek olmadığı bölgelerde tam sulama programı uygulanabilir. Mısırın su ihtiyacı karşılandığında verim artışı sağlanmasının  yanı sıra aşırı sulama durumunda ise  toprak havalanmasını azaltarak mısır verimini düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kısıtlı sulama uygulaması ise su kaynağının az olduğu bölgelerde uygulanır. 

Mısır sulama sistemlerinden en yaygın olanlarından biri karık sulamadır. Karık sulama sistemi ile tarla sulama, bitki sıraları arasında eğim doğrultusunda açılan yüzlek kanalcıklara su uygulanması ile yapılır. Su, yerçekiminin etkisi ile ilerleyerek toprağa geçer ve bitkinin kök bölgesinde depolanır. Her ne kadar ekonomik ve başarılı bir şekilde uygulanan bir yöntem olsa da yüksek yağış alınan dönemlerde toprak erozyonuna sebebiyet verebilir. Diğer bir sulama yöntemi olan yağmurlama sulamada ise tarım alanı üzerine belirli aralıklarla yağmurlama başlıkları yerleştirilerek basınç altında püskürtülen su toprağa infiltre olur. Damlama sulama ile mısır yetiştiriciliğinde ise sulama suyu yavaş ve damlalar halinde bitki köküne devamlı olarak uygulanır. Bu yöntem ile su tüketimi daha az, buharlaşma ve derine süzülme kayıpları oldukça düşüktür. Her ne kadar ilk yatırım masrafları yüksek olsa da su tasarrufunu ve mısır verimini artıracağından ekonomik bir yöntem sayılabilir.

Dekalb hibrit mısır tohumu ana ürün ya da silajlık mısır tohumu yetiştiriciliği ve sulama ile ilgili soru ve önerileriniz için bize ulaşabilirsinizMısır sulama yöntemini seçerken tarlanızın kapasitesini, iklim koşullarınızı, toprağınızın cinsini ve su kaynağınızın yeterliliğini dikkate almayı unutmayınız

The browser compatibility override message