Yabancı Ot Mücadelesi

Mısır bitkisi yabancı otlara karşı ilk gelişim dönemlerinde oldukça hassastır. Özellikle çimlenme döneminden 4-6 yapraklı döneme gelinceye kadarki süreç iyi yönetilmez ve bitki yabancı otlar ile rekabete girerse veriminde %30’a kadar düşüşler görülmektedir. Bunun nedeni yabancı otların ortama mısır bitkisinden daha kolay adapte olarak topraktaki besin maddeleri, oksijen, su ve ışıktan daha fazla yararlanıyor olmasıdır. Özellikle ekim ayı itibarı ile 2 aylık dönem boyunca yabancı otlar mısırdan daha hızlı gelişmiş olabileceğinden bu döneme bağlı ürün kaybı yüksek olacaktır. 

Yabancı Otlar ile mücadelede;

  • Mekanik
  • Kimyasal

olmak üzere 2 adet yöntem bulunmaktadır.

Yabancı ot mücadelesi mısır tohumu ekiminden önce başlamalıdır. Tarla yabancı otlardan temizlenirken, toprak yabancı otların kök, rizom ve yumru gibi organlarından arındırılmalı, toplanıp tarladan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca ekim nöbetine dikkat edilmesi bitkinin kendine özgü oluşan yabancı ot örtüsünün yoğunlaşmasına engel olur. Bunların yanı sıra diğer bir kültürel mücadele şekli de çapalama ile toprağın agronomik özelliklerini dengelemektir. Birkaç defa çapalama yapılması yabancı otları yok eder ve toprağın havalanmasını sağlar. 

Mısır tarlalarında yabancı ot ilaçlaması; ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç ayrı dönemde yapılır. Ekim öncesi uygulanan yabancı ot ilacı toprak üzerinden tırmık geçilerek 5-7 cm derinliğe karıştırılır. Çıkış öncesi ilaçlama mısır ekiminden sonraki ilk 5 gün içerisinde yapılmalıdır. Çıkış sonrası ilaç uygulaması ise mısır bitkisi 20-30 cm’e ulaştığında yapılır. Bu dönemde ilaçlama yerine çapalama yöntemi de uygulanabilir.

Yabancı ot ilacı ile yapılan mücadele sürecinde uygulamanın mısır bitkisine zarar vermesine engel olunmalıdır. Bunun için; özellikle kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların önerilerini dikkate alarak (önerilen ilacın; miktar, uygun zaman – dönemde, yeteri kadar su ve kalibrasyonu yapılmış, uygun aletler ile) kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Yabancı Ot İlaçlarının Yanlış Uygulanması Sonucu Meydana Gelen Belirtiler

Chloro-acetamides

Pendimethaline

Isoxaflutol

Sulfonyl urea

Hormon

Yabancı ot ilacının yanlış uygulama sonucu meydana getirebileceği zararları önlemek amacı ile ilacı kullanmadan önce tohumu aldığınız firmaya danışmanız tavsiye edilir. Bu konuda DEKALB’in uzman ekibine güvenebilir, ürününüzü ve verimini korumak için profesyonel ekibimize danışabilirsiniz.

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak yabancı ot mücadelesi ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

The browser compatibility override message