Zararlı Mücadelesi

Mısır yetiştiriciliğinde ortaya çıkan zararlı otlar ve hastalıklarla mücadele mısır ekiminden önce ve sonra alınacak önlemleri içerir. Kültürel önlemler ve gerektiğinde uygulanacak olan kimyasal mücadelenin yanı sıra en iyi mısır tohumunu kullanarak da ürününüzün dayanıklılığına katkı sağlamış olursunuz.

1. Ekim Döneminde

Tel Kurtları (Agriotes spp.)

Larvalar saman sarısı renkte olup, vücutları ince uzun silindirik biçimde ve sert yapıdadır. Tel kurtlarında esas zararı toprak altında yaşayan larvalar yapar. Mısır bitkisinin çimlenmekte olan tohumlarını yiyerek beslenirler. Tohumu tahrip eder, ince olan mısır köklerini koparır, kalın köklerde ise toprağa yakın ana gövde içinde oyuklar açarak beslenirler. Zarar gören bitkiler kolayca kurur.
Tel kurdu ile en etkin mücale yöntemi tohum ilaçlaması yapmaktır.

Bozkurt (Agrotis)

Olgun larvalar 5 cm boyunda esmer-gri renkte ve kıllıdır. Vücut üzerinde uzunlamasına soluk gri renkte bantlar ve yanlarda küçük noktalar bulunur.  Larvalar genç mısır bitkilerinin kök boğazını toprak yüzeyine yakın yerden keserek kemirirler ve bu da mısır bitkisinin kırılıp kurumasına neden olur. Çoğunlukla gece faaliyet gösterirler. Gündüzleri kestikleri bitkilerin yanında veya kök bölgesinde toprak altında gizlenirler.Yeni kesilmiş veya büyüme konisi yeni solmuş bitkilerin kök bölgesine kazılıp bakıldığında kıvrılmış halde larvalar görülür.
Mısır yetiştirmede bozkurt ile mücadele etmek amacı ile tohum ilaçlaması ve önerilen ruhsatlı ilaçların kullanılması önerilmektedir.

2. Gelişme döneminde

Sap Kurdu (Ostrinia nubilalis)

Yumurtalar balık pulu veya kiremit dizisi gibi üst üste dizilidir. İlk konduğunda beyaz köpük gibidir. Sonraları sarımsı renge dönüşür, kızıl-kahvedir. Larvalar sarımsı kahverengi renklidir ve vücut üzerinde kahverengi noktalar vardır.Benekli bir görünümdedir. Pupaları sarımtrak kahverengidir

Bitkinin yapraklarında, sap ve koçanlarında galeriler açmak suretiyle zayıf düşmesine, sapların kırılmasına, koçanın yere düşmesine ve dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar. Bu da aynı zamanda mısır hasadından alınan verimin düşük olması anlamına gelir.
Sap kurdu ile mücadelede kültürel ve kimyasal yöntemler bulunmaktadır. Kimyasal mücadeleye ilk yumurta açılımını takip eden günlerde başlanmalıdır.

Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides)

Yumurtalar kümeler halinde ve krem rengindedir. Olgun larvaların üst kısımları sarımsı pembe renkte, alt kısımları donuk sarı, pupaları ise kızılımsı kahverengidir. Mısır koçan kurdunun larvaları mısır bitkisinin genç fide döneminden başlayarak yaprakta, gövdede ve koçanda zarar yaparlar. Yapraktaki zararı daha ziyade merkezi yapraklarda olur ve yapraklarda karşılıklı delikler oluşur. Gövde ve koçanda ise galeriler açmak ve girdiği deliklerden dışkılarını çıkarmak, koçandaki taneleri yemek suretiyle tahrip etmek, gövdeyi açtığı galeriler ile oymak ve içini boşaltmak suretiyle kendini belli eder. Koçanda daneler üzerinde fungal etmenlerin gelişmesi ve tüm danelerin zarar görmesine sebep olurlar. Bu nedenle mısır veriminin düşmesine yol açarlar.
Koçan kurdu ile mücadelede kültürel ve kimyasal yöntemler bulunmaktadır. Kimyasal mücadele, yapılan periyodik kontrollerde (bitkinin 30-40 cm boya geldiğinden itibaren) yumurta paketi, yumurtadan çıkmış larva, larva yeniği, larva pislikleri tespiti yapılarak, %5 lik zarar eşiğine geldiğinde mücadeleye başlanılmalıdır.

 

Yaprak Biti (Aphid ssp)

Yaprak bitleri mısır bitkisi özsuyunu emerek bitkiyi zayıflatır ve kuruturlar. Beslenmeleri esnasında salgıladıkları zehirli ve tahrip edici bir madde ile bitkide anormal büyümeler ve şekil bozuklukları meydana gelir. Bitkinin yaprakları kıvrılır. Birçok virüs taşımak ve bulaştırmak suretiyle virüs hastalıkları meydana getirir. Salgıladıkları tatlı maddeler ile ballık ve fumajine sebep olarak solunum ve özümlemeye engel olurlar.
Yaprak biti ile kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemler ile mücadele edilebilmektedir.

Kırmızı Örümcek (Tetranychus spp.)

Erginleri dört çift bacaklı, larvaları üç çift bacaklı olup açık sarı ve açık kırmızı renktedir. Yumurtalar küre şeklinde inci gibi şeffaf ve beyaz olup açılmaya doğru hafif kırmızı ve sarı renge dönüşür. Mısır bitkisindeki zarar yaprakların sararması ile ortaya çıkar. Alt yaprakların alt yüzünde bulunan kırmızı örümcekler yapraklarda koloniler oluşturarak bitki özsuyunu emmek suretiyle klorofil oluşumunu engeller. Bitki beslenme ve gelişmesi yavaşlar. Bunun sonucu yapraklarda sararma ve kuruma olur. Bitki boyu kısalır. Koçanda dane bağlama geriler ve üründe azalma meydana gelir, mısır hasatında kayıplara sebep olur.
Yaprak biti ile kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemler ile mücadele edilebilmektedir.

444 9449 DEKALB Verim Hattı'nı arayarak zararlı mücadelesi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

The browser compatibility override message