Fungisit

Folicur ® WP 25

Ana Özellikler

  • Azole grubundan geniş etki alanlı bir fungisittir.
  • Tebuconazole, ergosterol biyosentezini inhibe eder, ancak diğerlerinden farklı olarak ergosterol biyosentez zincirinde birden fazla yerde etkili olur.
  • Sistemik özelliğinden dolayı etkili madde bitkiye nüfuz eder ve yaprak dokusu içinde devamlı ve homojen bir şekilde dağılır. Bu özelliği sayesinde yeni gelişen sürgün ve yapraklarda uzun süre etkili olmaktadır.
  • Koruyucu, tedavi edici ve bazı durumlarda da eradike edici özelliktedir. Bu yüzden yaprağa girmiş bulunan ve hatta hastalık semptomlarının görülmeye başladığı dönemde bile iyi bir kontrol sağlar.
  • Hastalığın daha fazla yayılmasını önler.
  • Bu üstünlükler yanında Tebuconazole, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikler açısından entegre mücadele ilkelerine uygundur.
  • Doğal koşullar altında, Syrphus corollae, Pterostichus melanarius, Poecilus cupreus, Aleochora bilineata, Coccinella semptempunctata gibi yararlılara ve Phytoseiulus persimilis gibi predatör kırmızı örümceklere karşı olumsuz bir yan etkisi yoktur.

DETAYLI TABLO BILGISI

{{resultCount.current}}/{{resultCount.total}}
{{crop | i18n}}
{{'Disease' | i18n}} {{'Dosage' | i18n}} {{'Period of Usage' | i18n}}

Aktif Madde ve Oranı

  • Tebuconazole

Ambalaj Çeşitleri

600 G

The browser compatibility override message