Herbisit

Kelt ® WG 85

Ana Özellikler

  • Kelt WG 85 buğdayda ve pamukta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra buğdayın çıkış öncesi ve çıkış sonrası
  • 1-2 yapraklı dönemi ile pamuk ve yabancı otların çıkış öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir.
  • Ekim öncesinde iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır.
  • Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday ve pamuk tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir.
  • Buğday ve pamuk ile yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır.
  • Kelt WG 85 bir toprak herbisiti olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini arttırmaktadır.

DETAYLI TABLO BILGISI

{{resultCount.current}}/{{resultCount.total}}
{{crop | i18n}}
{{'Disease' | i18n}} {{'Dosage' | i18n}} {{'Period of Usage' | i18n}}

Aktif Madde ve Oranı

  • Pyroxasulfone

Ambalaj Çeşitleri

300 G

The browser compatibility override message